Realisierungen

2017

Údržba vleček

Advanced World Transport a.s., vlečka Dětmarovice
ČD Cargo a.s., vlečka Ostrava
ČD a.s., DKV Olomouc, vlečka Bohumín
Třinecké železárny, a.s. – vlečka Třinec

2016

Oprava TV na OMH

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava

2016

Oprava TV v TÚ Prostějov – Bedihošť

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc

2016

Rekonstrukce neutrálního pole spínací stanice Popice

Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa východ

2016

Rekonstrukce trakčního vedení odevzdávkového kolejiště vlečky Dětmarovice

Zadavatel: Advanced World Transport a.s.

2015

Oprava trakčních zařízení v obvodu OŘ Brno

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno

2015

Oprava TV 2TK Horní Lideč – st.hr. SR

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc

2015

Výměna ZV v obvodu Ostrava

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava

2014

Oprava prvků PTSZ v obvodu OŘ

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava

2014

Oprava TV Říkonín – Vlkov

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno

2014

Oprava TV žst. Valašské Meziříčí – 2.etapa

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc

2013

Oprava TV žst. Valašské Meziříčí – 1. etapa

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc

2013

Žst. Brno hl.n. – výměna nosných lan TV, 3. část

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno

2012

Oprava trakčního vedení Brno Maloměřice - Brno Královo Pole

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno

2012

Oprava trakčního vedení – výměna ZV Albrechtice-Bartovice

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava

2012

Oprava trakčního vedení trati Hranice na Moravě – Horní Lideč

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc

2012

Výměna nosných lan trakčního vedení v žst. Brno hl.n. 2.část

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno

2012

Rekonstrukce TV Kuřim - Tišnov

SO 01-01-01 Rekonstrukce trakčního vedení
SO 01-01-02 Rekonstrukce zpětného vedení
SO 01-01-03 Převěšení ZOK
SO 01-01-04 Ukolejnění kovových konstrukcí

Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

2011

Oprava trakčního vedení Brno Královo Pole - Kuřim

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno

2011

Rekonstrukce trakčního vedení v km 8,300 - 10,500 trati Hranice – Vsetín

SO 01-01-01 Trakční vedení

Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

Realisierung

 • Oprava trakčního vedení trati Hranice na Moravě – Horní Lideč

 • Výměna nosných lan trakčního vedení v žst. Brno hl.n. 2.část

 • Rekonstrukce TV Kuřim - Tišnov

  SO 01-01-01 Rekonstrukce trakčního vedení SO 01-01-02 Rekonstrukce zpětného ve...

 • Oprava trakčního vedení v úseku Nové Město nad Cidlinou – Káranice

 • ČD Brno - 1.část odstavného nádaží, I.etapa

  Výběr nejvýznamnějších SO: SO 01-01-01 t.ú. žst. Modřice – žst. Brno H. Heršpic...

 • ČD DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc - Červenka

 • ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov - Hranice

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4, 772 00 Olomouc
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN DE